Podpora české demokracie


Mnoho věcí by v našem státě mohlo fungovat lépe. Nemusíme si jen stěžovat, ale můžeme pro to i něco udělat. Možností jak pomoci demokracii a zlepšit situaci v naší vlasti je mnoho. Zájem a aktivita občanů jsou pro správné fungování demokracie nezbytné.

Přijďte k volbám

Zjistit si potřebné informace a odevzdat hlas ve volbách je minimum, které by měl každý občan pro demokracii udělat. Viz Proč volit?

Zajímejte se o své okolí

Demokracie vyžaduje, aby měli lidé přehled o veřejném dění. Aktuální informace z kvalitních zdrojů jsou nezbytné pro správné rozhodování i pro veřejnou diskuzi.

Podpořte kvalitní nezávislá média

Svobodná média jsou klíčovým pilířem demokracie. Zdroje s veřejným obsahem podpoříte už samotným čtením, protože mají příjmy z reklamy. U placených zdrojů zvažte zakoupení předplatného.

Oslovte své známé

O politice a veřejném dění je třeba mluvit. Zeptejte se známých, koho budou volit a proč. Sami uveďte, koho budete volit a proč. Takovou konverzaci lze vést na přátelské úrovni bez zabíhání do nepříjemných politických diskuzí.

Vyjádřete svůj názor

Svoboda slova a petiční právo umožňují dát politikům důležitou zpětnou vazbu. Můžete se vyjadřovat na sociálních sítích, podpisem petic a účastí na demonstracích. Rozlišujte přitom ověřená fakta, názory, domněnky a spekulace. Používejte kritické myšlení.

Zvažte vstup do politiky

Politika neustále potřebuje nové lidi. Pokud chcete pro naši demokracii udělat maximum, vstup do politiky může být nejlepší způsob.


Organizovaná podpora demokracie

Je mnoho iniciativních lidí, kterým záleží na situaci v naší zemi a jsou ochotni usilovat o její zlepšení. Vědí, že je to potřeba a že se jim vynolžené úsilí vrátí. Někteří se sdružují do spolků či organizací a nejrůznějšími způsoby bojují za zdravou demokracii. Aby byl jejich boj účinný, potřebují podporu veřejnosti. Zvažte prosím jejich podporu následujícími způsoby:

  • finančním darem
  • sledováním jejich činnosti, čtením jejich zpráv
  • sdílením jejich příspěvků na sociálních sítích, šířením odkazů na jejich weby a dalšími způsoby propagace
  • zejména u dobrovolnických projektů aktivní účastí a dalšími formami spolupráce

Transparency International
Nezisková organizace Transparency International sleduje korupci a aktivně proti ní bojuje. Každý rok sestavuje index vnímání korupce, hodnotí transparentnost volebních kampaní a stojí za projektem Našipolitici.cz.

Nadační fond nezávislé žurnalistiky
Nadační fond nezávislé žurnalistiky hodnotí zpravodajské a publicistické weby, televizní zpravodajství, noviny a časopisy. Díky tomu si každý může ověřit důvěryhodnost daného média. Kromě toho vydává přehled konspiračních a antisystémových webů.

Demagog.cz
Projekt Demagog.cz analyzuje pravdivost vyjádření politiků v diskuzích a na sociálních sítích, takže si každý může pravdivost výroků snadno ověřit. Dále kontroluje, jak jsou plněny sliby vlád a prezidenta.

Rekonstrukce státu
Společný projekt několika neziskových organizací Rekonstrukce státu prosazuje protikorupční zákony a kontroluje politiky, jak o těchto zákonech hlasují. Rekonstrukce státu vytvořila také Volebního průvodce, ve kterém nezávisle hodnotí politické strany.

Milion chvilek pro demokracii
Spolek Milion Chvilek sdružuje občany, kterým záleží na demokracii. Kontroluje politiky, vyzývá k podpisu petic a pořádá demonstrace, které mají vysokou mediální pozornost. Díky tomu se o mnohých politických kauzách dozvídá široká veřejnost.

Kverulant
Obecně prospěšná organizace Kverulant upozorňuje na korupci a plýtvání a snaží se je účinně odstraňovat pomocí všech zákonných prostředků. Podává návrhy, stížnosti, žaloby a trestní oznámení.

Kohovolit.eu
Spolek Kohovolit.eu vytváří volební kalkulačky a vede několik dalších projektů jako Mandaty.cz nebo webovou aplikaci Napište jim, která usnadňuje komunikaci občanů s politiky.

Programy do voleb
Nestranný projekt Programy do voleb na svém webu přehledně vypisuje volební programy jednotlivých subjektů, seznam kandidátů, předvolební průzkumy, vyjádření kandidátů na sociálních sítích, články o nich v médiích a další pro voliče užitečné informace.

Čeští elfové
Skupina Čeští elfové upozorňuje na dezinformace a hoaxy na internetu, aktivně proti nim bojuje na sociálních sítích a nepřetržitě monitoruje dezinformační kampaně. Na svém webu zveřejňuje databázi dezinformačních řetězových e-mailů.

Síť k ochraně demokracie
Síť k ochraně demokracie umožňuje organizacím i jednotlivcům, kteří sledují politické dění, sdílet informace, upozorňovat na hrozby pro demokracii a navrhovat řešení.