Co je demokracie a proč ji bránit?


Demokracie je jednoznačně nejlepší existující forma řízení státu. V demokracii je politická moc v rukou lidu a pravidelně se konají svobodné volby. Demokracie funguje v nejvyspělejších zemích. Minimalizuje chudobu a všem občanům zaručuje práva a svobody.


Základní demokratické principy

Svoboda – rozhodování sám za sebe, soukromé vlastnictví, svoboda projevu
Rovnost – rovnost před zákonem, stejná váha hlasu, ochrana jednotlivců a menšin
Občanská práva – právo volit, právo na spravedlivý proces, petiční právo
Dělba moci – zákonodárná (parlament), výkonná (vláda, prezident), soudní
Nezávislá média – veřejnoprávní (státní) a komerční
Transparentnost – informování veřejnosti, potlačování korupce

V demokracii jsou svoboda a rovnost v rovnováze
V demokracii jsou svoboda a rovnost v rovnováze

Mezi demokracií a nedemokratickým režimem není ostrá hranice. Pokud v demokracii nefungují správně základní demokratické principy, blíží se autoritativnímu režimu (diktatuře). Aby k tomu nedocházelo, je třeba demokracii bránit. K tomu je nutný zájem veřejnosti a občanská aktivita.


Jak na tom jsme?

Zdraví naší demokracie je ve světě nadprůměrné, ale v EU podprůměrné. Index demokracie má hodnotu 7,74 bodů z deseti, což řadí Českou repoubliku do kategorie "Demokracie s nedostatky". Po mnoha letech zhoršování jsme v roce 2021 dosáhli mírného zlepšení, avšak do kategorie "Plná demokracie", ve které jsme byli naposledy v roce 2013, máme ještě daleko. Index vnímání korupce se v minulém roce nezměnil a má hodnotu 54 bodů ze 100. Smutnou skutečností je, že se v posledních letech zvětšil podíl hlasů pro populistické a nedemokratické strany.

Index demokracie – vyhodnocuje Economist Intelligence Unit

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
8,19 8,06 7,94 7,94 7,82 7,62 7,69 7,69 7,67 7,74

Index demokracie

Index demokracieIndex vnímání korupce - vyhodnocuje Transparency International
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
49 48 51 56 55 57 59 56 54 54

Index vnímání korupce


Čím je demokracie ohrožena?

Nevýhodou demokracie je, že si lid vždy nevolí nejlepší politiky. Vyhrávají populisté a politici, kteří mají účinnější kampaň. Ti kvůli vlastním zájmům často útočí na demokratické hodnoty a po kouskách (salámovou metodou) demokracii oslabují.
Jako příklady lze uvést útoky prezidenta Miloše Zemana na nezávislá média, jeho snahy ovlivňovat soudní rozhodnutí, nerespektování ústavy, vlastnictví médií premiérem Andrejem Babišem, útoky Tomio Okamury na protikorupční organizaci.

Jak demokracii bránit?

Populisté a extrémisté budou demokracii ohrožovat, dokud je lidé budou volit. Nejdříve musí zaniknout poptávka po populismu. Demokracie znamená vláda lidu. Budoucnost naší demokracie závisí na tom, zda si dokážeme zvolit lepší kandidáty. Abychom to dokázali, musíme se naučit rozpoznat populismus, rozlišit pravdu od lží, bojovat za pravdu a vyvracet dezinformace, netolerovat politikům lži a skandály, zajímat se o veřejné dění a nakonec přijít k volbám.