Co je demokracie a proč ji bránit?


Demokracie je jednoznačně nejlepší existující forma řízení státu. V demokracii je politická moc v rukou lidu a pravidelně se konají svobodné volby. Demokracie funguje v nejvyspělejších zemích. Minimalizuje chudobu a všem občanům zaručuje práva a svobody.


Základní demokratické principy

Svoboda – rozhodování sám za sebe, soukromé vlastnictví, svoboda projevu
Rovnost – rovnost před zákonem, stejná váha hlasu, ochrana jednotlivců a menšin
Občanská práva – právo volit, právo na spravedlivý proces, petiční právo
Dělba moci – zákonodárná (parlament), výkonná (vláda, prezident), soudní
Nezávislá média – veřejnoprávní (státní) a komerční
Transparentnost – informování veřejnosti, potlačování korupce

V demokracii jsou svoboda a rovnost v rovnováze

V demokracii jsou svoboda a rovnost v rovnováze


Mezi demokracií a nedemokratickým režimem není ostrá hranice. Pokud v demokracii nefungují správně základní demokratické principy, blíží se autoritativnímu režimu (diktatuře). Aby k tomu nedocházelo, je třeba demokracii bránit. K tomu je nutný zájem veřejnosti a občanská aktivita.


Jak na tom jsme?

Jsme 25. nejdemokratičtější země ze 197 zemí. Index demokracie má hodnotu 7,97 bodů z 10, což řadí Českou republiku do kategorie "Demokracie s nedostatky". V poseldních dvou letech je vývoj pozitivní a stav naší demokracie je nejlepší za posledních 9 let. Index vnímání korupce se za rok 2022 mírně zlepšil a má hodnotu 56 bodů ze 100 (41. pozice ze 180 zemí). Stále se však pohybujeme výrazně pod průměrem EU, který je 64 bodů. Dlouhodobá strategie pro omezování korupce v ČR chybí. Smutnou skutečností je, že přetrvává vysoký podíl hlasů pro populisty a nedemokratické strany.

autoritativní
režim
(0 - 4)
hybridní
režim
(4 - 6)
demokracie
s nedostatky
(6 - 8)
plná
demokracie
(8 - 10)
9,81 Norsko
8,80 Německo
8,20 Rakousko
8,07 Francie
7,97 Česká republika
7,85 USA
7,07 Slovensko
7,04 Polsko
6,64 Maďarsko
5,42 Ukrajina
2,28 Rusko
1,99 Bělorusko
1,94 Čína
1,08 Severní Korea

Index demokracie vybraných zemí za rok 2022, vyhodnocuje Economist Intelligence Unit

Index demokracie

Index demokracie České republiky, vyhodnocuje Economist Intelligence Unit


Index vnímání korupce

Index vnímání korupce České republiky, vyhodnocuje Transparency International


číselná data

Čím je demokracie ohrožena?

Nevýhodou demokracie je, že si lid vždy nevolí nejlepší politiky. Vyhrávají populisté a politici, kteří mají účinnější kampaň. Ti kvůli vlastním zájmům často útočí na demokratické hodnoty a po kouskách (salámovou metodou) demokracii oslabují.
Jako příklady lze uvést útoky prezidenta Miloše Zemana na nezávislá média, jeho snahy ovlivňovat soudní rozhodnutí, nerespektování ústavy, vlastnictví médií premiérem Andrejem Babišem, útoky Tomio Okamury na protikorupční organizaci.

Jak demokracii bránit?

Populisté a extrémisté budou demokracii ohrožovat, dokud je lidé budou volit. Nejdříve musí zaniknout poptávka po populismu. Demokracie znamená vláda lidu. Budoucnost naší demokracie závisí na tom, zda si dokážeme zvolit lepší kandidáty. Abychom to dokázali, musíme se naučit rozpoznat populismus, rozlišit pravdu od lží, bojovat za pravdu a vyvracet dezinformace, netolerovat politikům lži a skandály, zajímat se o veřejné dění a nakonec přijít k volbám.