O projektu Kohonevolit.cz

Naše cíle:

  • umožnit voličům snadno si prověřit kandidáty a politické strany
  • podporovat zdravou demokracii a poctivou politiku
  • být nezávislým zdrojem informací a protiváhou k volební kampani
  • upozrorňovat na skandály a evidovat je v databázi politických kauz
  • zvyšovat politickou gramotnost občanů
  • shromažďovat důležité informace o volbách
  • tvořit rozcestník na ostatní nezávislé weby s podobným zaměřením

Nezávislost, nestrannost, objektivita

Jsme nezávislí a všechny politické subjekty hodnotíme podle stejných kritérií. Na webu Kohonevolit.cz neprezentujeme svoje politické postoje ani názory na společenská témata. Tolerujeme odlišné názory. Díky tomu je naše hodnocení maximálně objektivní a poslouží všem voličům bez ohledu na jejich politické postoje. Protože chceme efektivně upozorňovat na nepoctivé jednání politků, nemůžeme být zcela neutrální. Náš odpor k některým stranám a politikům vychází pouze ze skutečnosti, že požadujeme poctivost, demokratičnost, odmítáme lži a čirý populismus. Pro hodnocení všech politiků, stran a polických kauz používáme jednu metodiku hodnocení.

Proč tento projekt vznikl?

Web Kohonevolit.cz jsme vytvořili krátce před volbami do poslanecké sněmovny v roce 2021. Vysoké předvolební preference populistů a nedemokratických stran v nás vyvolaly silné obavy, že se stav naší již vážně poškozené demokracie bude dále zhoršovat, a proto jsme se rozhodli něco s tím udělat. Nejúčinnější řešení problému je odstranění jeho příčiny. A právě jednou takovou příčinou úpadku naší demokracie je skutečnost, že velká část lidí neví koho volit, komu věřit a podle čeho se rozhodnout.

Všudypřítomná volební kampaň přebíjí nezávislé zdroje. Na internetu nacházíme obsáhlá porovnání volebních programů, ve kterých politici mohou naslibovat cokoli. Nacházíme články a diskuze plné subjektivních názorů. Vyplňujeme volební kalkulačky, které nám vyhodnotí shodu názoru, ale už nehodnotí mnohem důležitější kritéria jako poctivost, důvěryhodnost či populismus. Zkrátka, nenašli jsme web, který by dokázal voličům rychle a dobře poradit, a proto jsme se rozhodli takový vytvořit. Náš web by měl pomoci lidem, kteří se v politice neorientují a přitom by chtěli přispět svým hlasem ke zlepšení situace u nás.

Lidé

Jsme skupina lidí, kterým záleží na našem okolí a naší budoucnosti. Uvědomujeme si vážnost současné politické situace a nechceme jen přihlížet, jak je naše demokracie neustále ohrožována populisty a jejich zájmy.

Jindřich Calta

Jindřich Calta
Předseda, zakládající člen, hlavní autor webu

„Českou zemi poškozují politici, kteří upřednostňují osobní zájmy před prací pro stát, a svoji chamtivost a sobectví se snaží zakrýt lhaním a populismem. Na druhé straně naši zemi zvelebují lidé, kteří různými způsoby bojují za zdravější demokracii, zajímají se o politiku a o své okolí. Proti těm prvním musíme bojovat, ty druhé musíme podpořit. Proto je dobré bez pochybností vědět, kdo do které skupiny patří.“

Ivana Nemazalová

Ivana Nemazalová
Zakládající členka

„Kohonevolit.cz mi dává smysl, protože je potřeba rozhodovat se svobodně na základě pravdivých informací. Mít k nim snadný, přehledný a rychlý přístup je v dnešní době výhodou. Demokracii škodí, rozhodují-li v ní voliči oklamaní dezinformacemi od lidí, kteří jdou tvrdě za vlastní prosperitou na úkor budoucích generací. Sledování kroků politiků z nezávislých zdrojů nám umožňuje odhalit jejich skutečný zájmem.“

Ondřej Václavek

Ondřej Václavek
Zakládající člen

„Jednoho podzimního sychravého dne před parlamentními volbami mě Jindra oslovil s nabídkou společně založit spolek, který změní politickou scénu v ČR. Neváhal jsem. Přijmout byla jasná volba. Později se ukázalo, že se nejedná jen o jednorázovou akci, ovšem na demokracii je potřeba pracovat neustále a dále ji rozvíjet.“

Financování

Nejsme závislí na žádném politickém subjektu ani na státních penězích. S politiky nespolupracujeme. Web Kohonevolit.cz je zcela tvořen dobrovolníky, kteří na něm pracují ve svém volném čase. Od září 2021 máme transparentní účet, který slouží zejména pro propagaci webu na internetu. Sami jsme nezávislí, avšak účinnost našich sdělení závisí na darech od Vás. Prosíme, podpořte náš projekt.


Výdaje na kampaň

Celkové výdaje na kampaň v prezidentských volbách 2023 činí 18 734 Kč. Částka byla zcela využita na propagaci webu Kohonevolit.cz na sociálních sítích.


Výroční zprávy

Výroční zpráva za rok 2022
Výroční zpráva za rok 2021


Kontakt

Pokud jste našli chybu nebo nám chcete něco sdělit, napište na info@kohonevolit.cz.

Spolek Kohonevolit z. s. byl zapsán do spolkového rejstříku 13. září 2021. IČO: 11778610

Zadavatel / zpracovatel: Kohonevolit z. s.