Metodika hodnocení kandidátů, stran a politických kauz

Všechny kandidáty, strany a politické kauzy hodnotíme podle stejných kritérií. Do hodnocení nevkládáme vlastní preference. Tolerujeme odlišné názory. Díky tomu je hodnocení maximálně objektivní a může stejně dobře posloužit všem voličům bez ohledu na jejich názory a politické směřování.

Proč používáme v hodnocení červený text?

Smyslem červeného textu je upozornit na vážné důvody k nevolení. Červený text je určen zejména návštěvníkům s nižším zájmem o politiku, kteří nechtějí věnovat svůj čas důslednému prověřování kandidátů a nechtějí se pitvat v bahně politických kauz. Ti zodpovědnější, kteří si rádi prověří kandidáty sami, nechť červený text ignorují a sami si zhodnotí závažnost kauz.

Kdy používáme červený text?

Jako skandál hodnotíme a červeným textem označujeme:

 • Kauzy pocházející pouze z důvěryhodných nezávislých zdrojů
 • Nezákonné jednání (korupce, střet zájmů, vlastizrádné jednání)
 • Vážné podezření z nezákonného jednání, které je podloženo fakty v důvěryhodných zdrojích
 • Šíření dezinformací, systematické lhaní
 • Šíření nenávisti, rasistické a xenofobní výroky
 • Společensky jednoznačně nepřijatelné a nemorální chování
 • Útoky na demokratické hodnoty (nezávislost médií, nezávislost justice, svoboda slova)
 • Podpora autoritativních režimů a šíření jejich propagandy

Jako skandál nepočítáme:

 • Politické postoje a názory na společenská témata (např. migrace, ekologie, přijetí eura...)
 • Kauzy, které se přímo netýkají hodnoceného politika, pokud nejsou známa fakta nasvědčující jeho účasti v kauze
 • Kauzy pocházející z nedůvěryhodných či dezinformačních zdrojů
 • Spekulace či podezření, které není podloženo fakty v důvěryhodných zdrojích

Politické strany a hnutí označujeme červeně, jestliže:

 • Nefungují na demokratických principech, tzn. mají autoritativní vedení, nefunguje v nich hlasování, nejsou transparentní.
 • Nectí demokratické hodnoty, např. reprezentují totalitní ideologii
 • Nefungují v nich ozdravné mechanizmy, tzn. nedochází k odvolání členů, kteří svými skandály stranu poškozují.


Objektivita hodnocení

V databázi politických kauz striktně oddělujeme ověřené informace z důvěryhodných zdrojů od našeho hodnocení, které je částečně subjektivní. Ačkoli se snažíme hodnotit všechny kandidáty stejně, nelze pevně definovat hranici pro použití červeného textu a označení dané kauzy za skandál. Nemáme patent na pravdu a zcela chápeme, že každý může tuto hranici vnímat jinde.

Presumpce viny

Ve většině kauz je znám dostatek informací pro jednoznačné rozhodnutí k použití červeného textu. Jsou ale případy, kdy máme pouze podezření a nevíme, zda je politik v kauze namočený nebo zda jednal v dobré víře a je obětí. V takových případech klademe na misky vah dvě rizika. To první je, že bude poškozena pověst a možná celá politická kariéra nevinného člověka. To druhé je, že umožníme nepoctivému člověku dále pokračovat v politice, pracovat pro svůj prospěch a poškozovat českou demokracii. Zatímco první riziko je katastrofou spíše jen pro jednoho člověka, druhé riziko je katastrofou pro celou společnost. Proto v případě vážného podezření u politiků ctíme presumpci viny. U druhého rizika zvažujeme také jeho dopad, který je tím větší, čím vyšší má podezřelý politik moc a vliv. Dále zvažujeme skutečnost, že i politik nevinně zapletený do kauzy, snižuje důvěru občanů ve stát, což má také negativní dopad. Samozřejmě i zde uznáváme, že hranice presumpce viny je velmi subjektivní.

Proč některé vážné kauzy chybí?

Kauzy nestíháme zpracovávat. Na projektu pracujeme zcela dobrovolně ve svém volném čase. Kauzy starší než 10 let nejsou zpracované skoro vůbec, stejně tak nové kauzy, které přibývají v podstatě každý týden.

V současnosti hledáme dobrovolníky, kteří by se podíleli na tvorbě databáze politických kauz. Pokud Tě tento projekt zaujal a chceš nám pomoci, napiš na info@kohonevolit.cz.

Proč nejsou uvedeny zdroje?

Zdroje jsou uvedené jen někde. Máme v plánu doplnit zdroje ke všem kauzám i kandidátům, ale nestíháme. Informace jsou čerpané z důvěryhodných zpravodajských webů, takže si je každý návštěvník může poměrně snadno dohledat.