O projektu Kohonevolit.cz


Kdo jsme?

Kohonevolit.cz je nezávislý neziskový projekt vytvořený spolkem Kohonevolit. Zakladatelem projektu a hlavním autorem webu je předseda spolku Jindřich Calta. Jsme skupina lidí, kterým záleží na našem okolí a naší budoucnosti. Uvědomujeme si vážnost současné politické situace a nechceme jen přihlížet, jak je naše zmírající demokracie ničena populisty a jejich zájmy. Jsme nezávislí a všechny politické subjekty hodnotíme podle stejných kritérií. Na webu Kohonevolit.cz neprezentujeme svoje politické postoje ani názory na společenská témata. Náš odpor k některým stranám a politikům vychází pouze ze skutečnosti, že požadujeme poctivost a odmítáme lži a populismus.

Naše cíle:

  • poradit nerozhodnutým voličům koho mohou volit a podle čeho se rozhodnout
  • být nezávislým zdrojem informací a protiváhou k volební kampani
  • podporovat zdravou demokracii a poctivou politiku
  • zvyšovat politickou gramotnost občanů
  • shromažďovat důležité informace o volbách
  • tvořit rozcestník na ostatní nezávislé weby s podobným zaměřením

Proč tento projekt vznikl?

Ačkoli se mnozí občané České republiky mají dobře, politická situace u nás není dobrá. Naše demokracie je ohrožena populismem, nacionalismem a extremismem. Blíží se diktatuře. Podle indexu vnímání korupce jsme stále pod průměrem EU a poslední dva roky se naše pozice zhoršuje. Právě volby to mohou změnit. Velká část lidí bohužel neví koho volit, komu věřit a podle čeho se rozhodnout. Protože jsme nenašli web, který by s tím dokázal dobře poradit, rozhodli jsme se takový vytvořit. Web by měl pomoci lidem, kteří se v politice neorientují a přitom by chtěli přispět svým hlasem ke zlepšení situace u nás.

Financování

Nejsme závislí na žádném politickém subjektu ani na státních penězích. S politiky nekomunikujeme. Web Kohonevolit.cz je zcela tvořen dobrovolníky, kteří na něm pracují ve svém volném čase. Od září 2021 máme transparentní účet, který slouží zejména pro propagaci webu na internetu. Sami jsme nezávislí, avšak účinnost našich sdělení závisí na darech od Vás. Prosíme, podpořte projekt.

Ke dni 19.10.21 byly výdaje následující:

Internetová reklama na web Kohonevolit.cz7572 Kč

Kontakt

Pokud jste našli chybu nebo nám chcete něco sdělit, napište na info@kohonevolit.cz.

Spolek Kohonevolit z. s. byl zapsán do spolkového rejstříku 13. září 2021. IČO: 11778610

Zadavatel / Zpracovatel: Kohonevolit z. s., 1-2021-PS-017