Proč volit?

Svými hlasy můžeme zlepšit situaci v naší zemi. Budeme-li lhostejní vůči politice, budou i politici lhostejní vůči nám. Přistupujme tedy k volbě zodpovědně.

Před volbami do Poslanecké sněmovny ve dnech 8. a 9. října 2021 mohou s rozhodováním pomoci informace a návody na tomto webu.

Koho (ne)volit?

Vyberte si jednoduchý či podrobnější návod podle intenzity svého vztahu k politice.

Kdy volit?

Volby do Poslanecké sněmovny se budou konat v pátek 8. října 2021 od 14:00 do 22:00 a v sobotu 9. října 2021 od 8:00 do 14:00.

Kde volit?

Ve volební místnosti v místě trvalého bydliště. Volební místnost lze najít pomocí webové aplikace Kam jít volit. Pokud chcete volit mimo trvalé bydliště, musíte si zařídit voličský průkaz.

Jak volit?

Ve volební místnosti s platným občanským průkazem nebo pasem.
Volební lístky by vám měly přijít předem poštou.
Pokud je nemáte, volební komise vám ve volební místnosti vydá nové.

  • Komise ověří vaši totožnost a předá vám volební obálku, se kterou se odeberete za plentu.
  • Vyberete volební lístek subjektu, který chcete volit. Můžete na něm zakroužkovat až 4 kandidáty (jejich pořadové číslo). Tím je zvýhodníte. Jinak platí, že mají přednost ti, kteří jsou na lístku výše. Pokud volič udělil preferenční hlas více než 4 kandidátům, hlasovací lístek se započítá pouze ve prospěch vybrané strany, hnutí či koalice, preferenční hlasy nebere volební komise při sčítání v potaz. Volební lístek si můžete připravit předem doma.
  • Lístek vložíte do obálky, kterou vám dala komise, vyjdete z volebního prostoru a před zraky komise vhodíte obálku do urny.
  • Hlas je neplatný, pokud volební lístky jsou vhozené do volební urny bez obálky nebo pokud se v obálce nachází více volebních lístků.