Kauzy Petra Fialy (ODS)


Žádný skandál jsme nenalezli. Pokud o nějakém víte, pošlete nám odkaz na zdroj na info@kohonevolit.cz. Rádi ho přidáme.
Kauza musí pocházet z kvalitního nezávislého zdroje a musí se přímo týkat hodnoceného politického lídra.

Jako skandál počítáme:

  • nezákonné jednání (korupce, střet zájmů, vlastizrádné jednání)
  • společensky jednoznačně nepřijatelné chování
  • rasistické a xenofobní výroky
  • útoky na demokratické hodnoty (nezávislost médií, nezávislost justice, svoboda slova)

Jako skandál nepočítáme:

  • politické postoje a názory na společenská témata (migrace, ekologie, EU)
  • kauzy, které se přímo netýkají hodnoceného lídra, ale např. členů jeho strany
  • kauzy pocházející z dezinformačních zdrojů.

Kauza dotací neziskové organizace založené Petrem Fialou
Nelze počítat jako skandál z těchto důvodů: Zdrojem jsou Parlamentní listy, nejvlivnější český dezinformační web. Dotace nejdou do kapsy Petra Fialy. Nejde o nezákonné jednání. Kauza se netýká přímo Petra Fialy, ale neziskové organizace, kterou Fiala spoluzaložil v 90. letech a dnes v ní nijak aktivně nefiguruje.